Basdiar


natuurlijke darmbescherming

  • Darmbescherming voor biggen
    vanaf de geboorte

Onderzoek

De unieke eigenschap van BASDIAR is dat het dadelijk vanaf de geboorte wordt gegeven. Dit laat toe dat er snel een stabiele en gezonde darmflora bij uw big wordt geïnstalleerd die kan wedijveren met ziekmakende kiemen. BASDIAR stimuleert ook de snelle ontwikkeling van de darmvilli, zodoende kan de big meer nutriënten en energie uit de zeugenmelk opnemen. Deze beide reden zorgen ervoor dat de sterfte in die eerste cruciale dagen vermindert.  

 


BASDIAR bevordert de groei van elke big (en zeker het ondereind) in de volledige periode in de kraamstal. Door het positieve effect van BASDIAR op de darmgezondheid en de darmvilli van de pasgeboren big kan deze de nutriënten aanwezig in de zeugenmelk beter opnemen en verteren. Het gevolg is dat deze biggen sneller groeien, vitaler en uniformer zullen zijn. Dit effect neemt de big zijn hele verdere leven met zich mee.

 


Het effect van een verminderde uitval in de eerste cruciale levensdagen vinden we terug in het aantal gespeende biggen per zeug. Dit is het ijkpunt wat er eigenlijk echt toe doet. Uw biggen zullen robuuster, gezonder EN uniformer worden gespeend en vervolgens dit speenmoment ook beter doorstaan. Dit komt omdat ze al van hun eerste levensdag geleerd hebben om plantaardig eiwit te verteren door middel van de BASDIAR en vanaf dag 8 door de 2WEAN.

 


Dat 2Wean een smakelijk en attractief voeder is voor uw biggen mag blijken uit het feit dat ze er meer van opnemen in het kraamhok dan een commerciële prestarter. Hoewel 2Wean voeder volledig uit plantaardig eiwit is samengesteld, kunnen uw biggen dit goed verteren doordat ze genoeg tijd hebben gekregen hier aan te wennen. Hun verteringsenzymen en darmstructuur zijn nu optimaal voorbereid voor het spenen.

 

 

 


Met 2WEAN geeft U uw biggen de kans om zich optimaal voor te bereiden op het spenen. Zij zijn klaar om het zonder zeugenmelk te stellen en verder enkel plantaardig eiwit te verteren. Als de biggen met spenen 100 gr zwaarder zijn dan de controlebiggen, loopt dit verschil op tot een halve kilo 10 dagen na spenen. Dit is het bewijs dat uw biggen minder last ondervinden van de welbekende en gevreesde speendip. Hun darm blijft gezond en dus ondoordringbaar voor bacteriën die hersensvliesontsteking, ontstoken gewrichten of andere ziektes kunnen veroorzaken. Een gezondere darm zorgt voor betere vertering en immuniteit. Betere vertering en immuniteit zorgen voor hogere en efficiëntere groei.

Ardol BV

P.O. BOX 21
6114 ZG Susteren
Nederland
T: +31 4 64 86 15 05
info@ardol.nl